Rakan manakah yang akan merupakan padanan sempurna?

Aplikasi: